Βιογραφικό

ΣΠΟΥΔΕΣ:

 ▪ Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας (2005), βαθμός πτυχίου «Άριστα»

Θέμα Διπλωματικής: Ο ρόλος του συναισθήματος στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις.

▪ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ΦΠΨ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας (2009), βαθμός πτυχίου «Άριστα».

Θέμα Διπλωματικής: Αντιλήψεις παιδιών και εκπαιδευτικών για την επίδραση των ατομικών και οικογενειακών παραγόντων στην αυτοαντίληψη και στην κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια παιδιών σχολικής ηλικίας.


ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Εκλεκτική Συμβουλευτική Προσέγγιση (02/12/2006-30/07/2008)

Σεμινάριο "Ψυχο-παιδία'' από τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και το ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας

Πρόγραμμα Εφαρμογής Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στο Σχολείο - Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (12/02/2007-02/06/2007)

Σεμινάριο Παιδοψυχιατρικής στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης από το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (01/10/2007-23/06/2008)

Σεμινάριο στην Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης (19/11/2007-30/06/2008)

Σεμινάριο Κλινικής Ψυχοπαθολογίας στο Αιγηνίτειο Νοσοκομείο από την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών (09/10/2008-25/06/2009)

Σεμινάριο Συστημική Θεωρία και Πράξη από την Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (06/04/2008-29/06/2009)

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία: θεωρία και κλινική πράξη σ
το Κέντρο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2014-2015)

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διαχείριση χωρισμού-διαζύγιο γονέων στο Κέντρο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (23/03/2015-20/07/2015)

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Θεραπευτική Τέχνη της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής από το Ιπποκράτειο Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής και το School of Homeopathy (2013-2017)

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα  στη Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία για Ζευγάρια (EFT) στο Ελληνικό Δίκτυο για την Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (20/01/2018 -04/02/2018)